่ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

รูปภาพของ phakdeehos

่ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: