ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต่อต้นทุจริต

 

 

หมวดหมู่: