ประกาศ MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2566

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนด

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

หมวดหมู่: