ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ทันตกรรม รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ทันตกรรม รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: