๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: