ประกาศขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา(5-21 ต.ค.65)

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา (จากวันที่ 5-21 ตุลาคม 2565)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: