ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 6- 12 กันยายน

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ระหว่างวันที่ 6- 12 กันยายน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: