ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์

ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมวดหมู่: