โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพลนำโดยนายแพทย์วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล นำคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต

 

หมวดหมู่: