คปสอ.ภักดีชุมพล รับประเมิน NCD Clinic Plus&Dpac 4.0 ปี 2561

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คปสอ.ภักดีชุมพล รับการตรวจประเมิน รับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus&Dpac 4.0 ปี 2561

หมวดหมู่: 
images: