บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. - 7 ม.ค. 66

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. - 7 ม.ค. 66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ เผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2566

"ประกาศ เผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2566"

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

File: 
AttachmentSize
PDF icon -ปี-2566.pdf40.49 KB
รูปภาพของ phakdeehos

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดโครงการจัดหาเครือ่งช่วยความพิการและอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปี 2565

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน