บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน นโยบายยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติก

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน นโยบายยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดการใช้พลาสติก

ลดภาวะโลกร้อน ของกระทรวงสาธารณสุข “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” (If You Can’t Reuse It, Refuse It)

 

รูปภาพของ phakdeehos

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 12 กรกฎาคม..2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดำนาข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย

วันที่ 12 กรกฎาคม..2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดำนาข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย เปิดตลาดนัดสีเขียวผัก เนื้อสัตว์ ปลอดสารพิษที่ร่วมทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับ รพ.ภักดีชุมพล ใน โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย "ความสุขจากพ่อ สู่แผนดิน" วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา" ณ รพ.ภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 20 มิถุนายน 256 คปสอ.ภักดีชุมพล รับนิเทศการประเมินผลงาน ครั้งที่ 2

คปสอ.ภักดีชุมพล รับนิเทศการประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2561

รูปภาพของ phakdeehos

คปสอ.ภักดีชุมพล รับประเมิน NCD Clinic Plus&Dpac 4.0 ปี 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คปสอ.ภักดีชุมพล รับการตรวจประเมิน รับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus&Dpac 4.0 ปี 2561

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos