บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

File: 
รูปภาพของ phakdeehos

ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบ

จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

 

 

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 23 มกราคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว

วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยนายราชันต์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ นพ.วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้นำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2562

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่ผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่ผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

File: 
AttachmentSize
PDF icon 3.EB-12.pdf1.17 MB
รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos