บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

รูปภาพของ phakdeehos

โครงการอาหารปลอดภัย

โครงการอาหารปลอดภัย ภาพกิจกรรมโครงการสรุปโครงการรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศแผนงานโครงการปี 2562

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2562

 

 

รูปภาพของ phakdeehos

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ภักดีชุมพล

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ภักดีชุมพล เพื่อคัดเลือกผลงานเด่น ด้านการพัฒนาระบบ บริหารการเงินการคลัง (Bright Spot)

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562

 

รูปภาพของ phakdeehos

stroke โรคหลอดเลือดสมอง

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos