Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ร่วมทำบุญถวายเพลพระ และปลูกต้นไม้และเพาะกล้าดาวเรือง ในโอกาสวันถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรสมเด็จรัชกาลที่ 10 phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลภักดีชุมพล รับคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล รับผู้ตรวจจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากส่วนกลาง เขต และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลภักดีชุมพล ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซ์้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดนิทรรศการ โรงพยาบาลคุณธรรม 22 เมษายน 2560 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รพ.ภักดีชุมพล ประจำปี๒๕๖๐ phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ๙ กันยายน ๒๕๕๙ phakdeehos02 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกเพื่อประชาชนสุขภาพดี โรงพยาบาลภักดีชุมพล กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเจาทอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ “กิจกรรมลูกหลานเติบโตสมวัย ใส่ใจพัฒนาการ” วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพระราชภาวนาวราจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประมวลภาพ โครงการแม่สมส่วน ลูกสมบูรณ์ ตำบลเจาทอง ปี 2559 ณ ห้องประชุมภูทยา โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้นำน้อง นศ.แพทย์ชั้นปีที่ 4 รพ.มหาราชนครราชสีมา-ม.มหิดล ร่วมเรียนรู้งาน LTC และออกตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและให้กำลังใจครอบครัวผู้ป่วยที่บ้าน phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกคปสอ.ภักดีชุมพล และหัวหน้าส่วนราชการ รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังระบบสุขภาพ DHS PCA และตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย จากตัวแทนเขตนครชัยบุรินทร์ วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประภูทยา โรงพยาบาลภักดีชุมพล และ ออกเยี่ยม รพ.สต.ถ้ำแก้ว phakdeehos02 ปี 3 เดือน ก่อน
กระทู้แนะนำเว็บไซท์รวมคลีนิทคันตกรรม Anonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)02 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกอบรมแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมอำเภอภักดีชุมพล ‪#‎โครงการรู้รักในวัยเรียนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์‬ วันที่8กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา phakdeehos02 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกอบรมแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมอำเภอภักดีชุมพล ‪#‎โครงการรู้รักในวัยเรียนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์‬ วันที่8กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา phakdeehos02 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2559 phakdeehos02 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประมวลภาพ โครงการเพื่อชีวิตที่สดใสเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันอังคารที่๒๘มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมพระราชภาวนาจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ phakdeehos02 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประมวลภาพ การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาความรู้การดูแลระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) MariaDB Galera Cluster HAProxy Keepalived ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos02 ปี 5 เดือน ก่อน

หน้า