ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน menu_set_active_trail() (บรรทัด 2405 ของ /home/irh10382/domains/phakdeehos.org/public_html/includes/menu.inc)

Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos01 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจพ.เวชสถิติถึงวันที่ 20 กันยายน2562 phakdeehos02 สัปดาห์ 39 นาที ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ phakdeehos02 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 คณะผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ phakdeehos02 เดือน 22 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกและคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ออกตรวจสอบภายใน ของเครือข่ายบริการสสุขภาพ อำเภอภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ phakdeehos03 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562 phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562 phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเข้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโครงสร้างการบริหารในโรงพยาบาล phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชุม รักษ์ความโปร่งใส ใส่ใจโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2561 phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกภาพกิจกรรมให้ความรู้วินัยและระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโครงการอาหารปลอดภัย phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน

หน้า