Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกขยายเวลารับสมัครลูกจ้างรายวัน2อัตรา phakdeehos03 สัปดาห์ 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกข่าวประชาสัมพันธ์ phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกพญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุข รพ.ภักดีชุมพล phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ถึงวันที่ 20 ก.พ.62 phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล.รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายวัน) phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 phakdeehos02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ-สขร-ธ.ค.-61 phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ-สขร-พ.ย.-61 phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ-สขร-ต.ค-61 phakdeehos02 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกคณะ พชอ อำเภอภักดีชุมพล และ คปสอ. ภักดีชุมพล ได้ร่วมกันจัด โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน phakdeehos03 เดือน 18 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน 6 รายการ phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกDelsnet สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ delphi delsnet03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) phakdeehos03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 phakdeehos04 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกหมอภักดีชวนวิ่ง รักษ์เรา รักษ์โลก Plogging Run Phakdi ครั้งที่ 1 phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกกิจกรรม หมอภักดีชุมพลชวนวิ่ง phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขอขอบคุณ AIS มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลภักดีชุมพล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม phakdeehos05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน

หน้า