ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

10 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย วันรัฐธรรมนูญ

รูปภาพของ phakdeehos

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ