รูปภาพของ phakdeehos

กิจกรรม หมอภักดีชุมพลชวนวิ่ง

รูปภาพของ phakdeehos

ขอขอบคุณ AIS มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลภักดีชุมพล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

ขอขอบคุณ AIS ที่มอบน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลภักดีชุมพล จำนวน 80 โหล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงพยาบาล 

 

รูปภาพของ phakdeehos

12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล

 

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน นโยบายยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติก

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน นโยบายยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดการใช้พลาสติก

ลดภาวะโลกร้อน ของกระทรวงสาธารณสุข “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” (If You Can’t Reuse It, Refuse It)

 

รูปภาพของ phakdeehos

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล ตั้งค่า RSS