รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รูปภาพของ phakdeehos

หมอภักดีชวนวิ่ง รักษ์เรา รักษ์โลก Plogging Run Phakdi ครั้งที่ 1

หมอภักดีชวนวิ่ง รักษ์เรา รักษ์โลก Plogging Run Phakdi ครั้งที่1ชาวอำเภอภักดึชุมพล ร่วมกันเก็บขยะเมืองสะอาดชาวอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายชุมพล ยินดีผล นายอำเภอภักดีชุมพล

นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน จัดกิจกรรม Plogging Run เก็บขยะเมืองสะอาด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ และหมอชวนวิ่ง ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ จะวิ่งในเส้นทาง NE2 บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น เข้าชัยภูมิ ที่บ้านชนแดน ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

 

 

รูปภาพของ phakdeehos

ขอขอบคุณ AIS มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลภักดีชุมพล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

ขอขอบคุณ AIS ที่มอบน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลภักดีชุมพล จำนวน 80 โหล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงพยาบาล 

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล ตั้งค่า RSS