รูปภาพของ phakdeehos

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล/อาสาสมัครดูแลสุขภาพระยะยาวผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด คปสอ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมพระราชภาวนาวราจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล ตั้งค่า RSS