รูปภาพของ phakdeehos

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวกฤติกาพร ใยโนนตาด หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพลเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ Bedside  monitor จากตัวแทนมูลนิธิครอบครัวข่าว 3

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประชาสัมพันธ์

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล ตั้งค่า RSS