งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รพ.ภักดีชุมพล ประจำปี๒๕๖๐

รูปภาพของ phakdeehos

 

 

หมวดหมู่: