บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท

ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 24 มกราคม 2562

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ-สขร-ธ.ค.-61

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ-สขร-พ.ย.-61

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2561

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ-สขร-ต.ค-61

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก